Giải pháp kết nối khách hàng cũ qua số điện thoại

Tôi muốn tiếp cận khách hàng cũ qua số điện thoại làm như thế nào